Life Members in Alphabetical Order

 1. Eliathamby Ambikairajah
 2. Chelvadurai Ananthakumar
 3. Sivagurunathan Aravindhan
 4. Santhanam Bagawath Singh
 5. Kathirkamanathan Brathabhan
 6. Vivekanandarajah Carthigeyan
 7. Logesvaran Engunan
 8. Veerasingham Gunaranchithan
 9. Thuraisingham Hari Chandra
 10. Balasubramaniam Hariharan
 11. Thevendrapillai Indrakumar
 12. Thangarajah Janaraj
 13. Gurusamy Jeyaprakash
 14. Ramalingam Karunanithy (Kannan)
 15. Mahadeva Kuhasri
 16. Kanagasabapathy Kumanan
 17. Rasaiah Elngkumaran
 18. Gunaratnam Kumarasiri
 19. Sivasamy Kunasingam
 20. Selvadurai Kurumoorthy
 21. Srinivasan Mahendravarman
 22. Packianathan Mohanarajah
 23. Thanabalasingham Muhunthan
 24. Rajamuttiah Murugathas
 25. Nadesu Nadeswaran
 26. Veluppillay Nadeswaran
 27. Sinnadurai Nandakumaran
 28. Karalasingham Nanthakrishnakumar
 29. Packianathan Nesarajah
 30. Mahadeva Padmasri
 31. Ponuthurai Pirabaharan
 32. Maheswaran Prabaharan
 33. Thanabalasingam Pratheepan
 34. Nadanapatham Pushpapathan
 35. Saravanamuthu Rajajirajagobal
 36. Rasaiah Rajalingam
 37. Nadarajah Ramesh
 38. Veluppillai Raviraj
 39. Sivabalasingam Rishikesan
 40. Kanapathipillai Sabanathan
 41. Vallipuram Santhirasegaram
 42. Tharmalingam Sasitharan (Dr)
 43. Mahadeva Sayanthan
 44. Sinnadurai Selvakumar
 45. Sivagurunathan Shanmugathasan
 46. Pathmanandavel Shanthan
 47. Thevendrampillai Sithambarakumar (Dr)
 48. Nadarajah Sithambaranathan
 49. Muttaiah Sivanathan
 50. Vythilingam Sooriakumar
 51. Thiyagarajah Sriharan (Dr)
 52. Sivakurunathan Srikumar
 53. Gnanasegaram Srirangan
 54. Subramaniam Srisivaeswaran
 55. Yogaratnam Suthan
 56. Arunthavanathan Sutharsan
 57. Sivasamy Thanabalasingham
 58. Balasanmuganathan Thavapalan
 59. Sandraraj Thevakumar
 60. Thirunavukkarasu Thirunanthakumar
 61. Appadurai Thiyahesan
 62. Linganathapillai Thushyanthan
 63. Kanagasabai Umapalan
 64. Kidner Uthayakumaran
 65. Navaratnam Uthayakumaran
 66. Sivaguru Varathan
 67. Saravanamuthu Vigneswaran (Dr)
 68. Rajagopal Vijayakumar